Nail Olpak: ÒAfCFTA anla_masõyla, yeni fõrsatlara ve bšlgesel yatõrõmlara odaklanmalõyõzÓ

Nail Olpak: ÒAfCFTA anla_masõyla, yeni fõrsatlara ve bšlgesel yatõrõmlara odaklanmalõyõzÓ

DE_K Ba_kanõ Nail Olpak, 1 Ocak 2021Õde yŸrŸrlŸ_e giren Afrika Kõtasal Serbest Ticaret Bšlgesi (AfCFTA) anla_masõnõ, TŸrkiye ile Afrika Ÿlkeleri ticari ili_kileri aõsõndan de_erlendirdi

Read full article at Paraanaliz
January 4, 2021